Späť do obchodu

Registrácia

Energetika

SORB®XT

váš absorent pre úniky pri výrobe energie alebo v banských oblastiach a komerčnej oblasti.

napr. v obchodoch s automobilmi, v autoservise, v obchodovaní s ropou, v ropných spoločnostiach, rafinériách, v cisternách, na čistenie nádrží, benzínových pumpách, v ochrane životného prostredia a environmentálnej technológii.

Späť do obchodu