Späť do obchodu

Registrácia

Priemysel

SORB®XT                                                                                                                         

Váš multi absorbent na každodenné použitie v priemyslovej výrobe, pre okamžitú pomoc pri úniku ropnej látky a odstránenie s certifikovanou odolnosťou proti šmyku. Na zabránenie proti škode na majetku a životnom prostredí. A hlavne ako preventívna ochrana každého pracoviska, ale keď už vznikne únik nejakej látky tak nemusí váš zamestnanec rozmýšľať nad tím aký absorbent použiť, keď sa jedná o sekundy, pretože SORB®XT je multi absorbent ktorý sa dá použiť vždy a všade.

Napríklad v pohonnej technike, v automobilovom priemysle, chemickom priemysle, v sektore služieb, vo vývoji, vo výrobe vozidiel, vo výrobe farieb a lakov, v priemyselnej údržbe, v strojárstve, v oceliarskom priemysle, v technológii čerpacích staníc a v textilnom priemysle, CNC priemysle, výrobe automobilových súčiastok atď. 

 

Späť do obchodu