Späť do obchodu

Registrácia

Verejný sektor

SORB®XT

váš absorbent na čistenie ulíc, verejnej komunikácie po nehodách alebo únikoch toxických ropných látok, čistenie mastnôt ako aj znečistenie vody, pôdy po únikoch, toxických ropných látok. Na zabránenie proti škode na majetku a životnom prostredí. A hlavne ako preventívna ochrana každého pracoviska, ale keď už vznikne únik nejakej látky tak nemusí váš zamestnanec rozmýšľať nad tím aký absorbent použiť, keď sa jedná o sekundy, pretože SORB®XT je multi absorbent ktorý sa dá použiť vždy a všade.

Pre koho je SORB®XT určený ?
Použiteľný pre odťahovacie služby, úrady požiarnej ochrany, pre hasičské zbory, letiská, na ochranu vodohospodárstva a civilnú ochranu. Pre obce, mestá, ozbrojené sily, integrované bezpečnostné zložky, oddelenia správy a údržby ciest, správa cestnej komunikácie.

Späť do obchodu