Späť do obchodu

Registrácia

Vodohospodárstvo

SORB®XT

váš absorbent na čistenie kontaminovaných vodných plôch a vo výrobných procesoch.

napr. v prístavoch, filtračných technológiách, čistiarňach odpadových vôd, čerpacej technike, lodnej doprave, ochrane životného prostredia a environmentálnej technológii.

Späť do obchodu