Späť do obchodu

Registrácia

Použitie

SORB®XT odpudzuje vodu
výsledkom je, že absorbovaná hmota zostáva na povrchu vody, odkiaľ môže byť odstredená alebo odsatá.
Problém sa teda neposunul z vodnej hladiny na dno.

SORB®XT bol testovaný Úradom pre testovanie materiálov (MPA), Dortmund a hygienickým ústavom v Gelsenkirchene.
Absorbent spĺňa všetky požiadavky Ministerstva životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti.
 
Kontaminovanú pôdu je tiež možné opracovať. Musia sa pridávať organické hnojivá a pravidelne pôdu obrábať . Tento proces do značnej miery závisí od vonkajšej teploty okolia a trvá niekoľko týždňov až mesiacov.

SORB®XT bol testovaný Úradom pre testovanie materiálov (MPA), Dortmund a hygienickým ústavom v Gelsenkirchene. Potom absorbent spĺňa všetky požiadavky Ministerstva životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti.
 
Veľmi rýchly proces nasatia a tuhnutia je zároveň zárukou bezpečnosti na komunikáciách alebo v pracovnom prostredí. Po použití SORB®XT dosiahne ošetrený povrch testovanú priľnavosť 97%.
 
 
Späť do obchodu