Späť do obchodu

Registrácia

Prečo kúpiť SORB XT ?

Zákazníci sa nás stále pýtajú na rovnakú otázku, ste lacnejší ako konkurencia? Na to je jednoduchá odpoveď ÁNO sme! Ako uvedenie príkladu Vám znázorníme tabuľku porovnania našeho SORB XT sorbentu a konkurencie.

Snímek obrazovky 2020-09-21 v 10.32.22 

Ekologická náhrada za Vapex

VAPEX sa ako absorbent používa vo viacerých odvetviach, kde je potrebné sa rýchlo zbaviť chemických, ropných a iných olejovitých látok. Ide o hydrofobizovaný expandovaný perlit. Tento sypký, pórovitý, zrnitý materiál je obalený jemnou vrstvou hydrofóbneho materiálu. Dokáže absorbovať látky z pevných aj vodných povrchov. Pri používaní stačí kontaminované miesto posypať Vapexom, nechať chvíľku pôsobiť a následne sa nasiaknutý Vapex zmetie do vreca.

Nevýhodou je vysoká prašnosť pri aplikácii Vapexu na kontaminované miesto. V prípade, že hľadáte ekologickú variantu Vapexu, ponúkame vám SORB®XT sorbent, ktorý je netoxický, univerzálny, rýchly a hlavne prírodný. Za niekoľko sekúnd dokáže absorbovať päťnásobok svojej váhy. V porovnaní s Vapexom dokáže nasiaknuť 6-krát väčšie množstvo látky. Ide o univerzálny absorbent, ktorým možno vyčistiť všetky povrchy od olejov, chemikálií, ropných látok, farieb a iných škodlivých látok, ktoré by mohli znečistiť životné prostredie. Prírodný, sypký, humusoidný materiál s rastlinnou štruktúrou je z hľadiska bezpečnosti, použiteľnosti a účinnosti akreditovaný aj MŽP SR. Používa sa rovnako ako bežný absorbent Vapex, vysypaním na kontaminované miesto, nie je potrebné použiť veľké množstvo a vďaka jeho konzistencii nevzniká zbytočný prach. Do pár sekúnd absorbuje nežiadúce látky. Vapexu a iným absorbentom trvá proces nasiaknutia látky omnoho dlhšie, v niektorých prípadoch hovoríme o hodinách. Jeho nízku hmotnosť oceníte pri každodennom používaní na pracovisku. Ekologická a ekonomicky výhodná voľba absorbtentu pre vás.

Čím nahradiť PERLIT?

Perlit našiel vďaka svojim vlastnostiam využitie hlavne v stavebníctve ako prísada do mált alebo pri izolácii. Mnohí ho však poznajú ako absorbent ropných látok v suchom prostredí. Ide o anorganický, vulkanický materiál, ktorý obsahuje vnútorne viazanú vodu, pri zohrievaní pri vysokých teplotách mení svoje chemické zloženie a voda sa mení na paru. Para spôsobuje fakt, že zrná zväčšujú svoj objem a vzniká expandovaný perlit sivej farby, ktorý je obľúbený, kôli absentujúcemu zápachu a schopnostiam absorbovať ropné látky. Aplikácia perlitu je rovnaká ako pri iných sypkých absorbentoch, perlit sa vysype na kontaminované miesto, nechá sa pôsobiť a zmetie sa. Jeho najväčšou nevýhodou je, že nie je univerzálny. Nedá sa použiť na čistenie vodných plôch, nakoľko ide o hydrofilný materiál, čo znamená, že má schopnosť zlúčiť sa s vodou a zadržiavať ju. Perlit sa hlavne používa ako stavebný materiál a taktiež ako izolant, takže nie je  primárne určený na sorbciu nebezpečných látok. Pri používaní Perlitu vzniká veľké množstvo prachu, čomu sa viete vyhnúť, ak si zvolíte ekologickú variantu SORB®XT sorbent.

Ekologickou a univerzálnou voľbou absorbentu je nami ponúkaný SORB®XT sorbent, ktorý môžete využiť na všetkých plochách pri kontaminácii ropnými látkami, chemikáliami, farbami, olejmi a inými škodlivými látkami. Za pár sekúnd dokáže absorbovať päťnásobok

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Záznamy neboli nájdené...

Späť do obchodu